Previous Photo: Šikaan Next Photo: Pesal
2012-06-03 13:49:50

Rootsiitsitaja (Emberiza schoeniclus)

Käesolev paar tegutses järglastele toitu hankides roostiku servas oleva pesa ja mõnekümne meetri kaugusel oleva puudesalu vahel.

Enne pesale laskumist maanduti pesast veidi eemal kõrgemal kõrre peal ning vaadati ümbrus üle. Kui ohtu näha polnud, "kukuti" alla maha ning suunduti juba madalalt kõrkjate vahel oleval rohusaarekesel hästi ära peidetud pesale.

Selle vahemaandumise ajal oligi võimalus pilti teha. Tihtipeale oli neil nokk rohelisi usse ja kiile tihedalt täis pikitud ning jäi üle ainult imestada, kuidas nad need kõik järjest kokku korjavad ilma et eelmised maha oleks kukkunud.


Category:  [Lind] 

Tags: rootsiitsitaja